(INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR)

HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, SESTANBUL’UN müşteriye ONLİNE (ÇEVRİMİÇİ) ATÖLYE Hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve SESTANBUL, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TARAFLAR

SESTANBUL: Sanat Akademisi Dublaj Stüdyoları Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “SESTANBUL” olarak anılacaktır.

MÜŞTERİ Bu sözleşmeyi, SESTANBUL’UN çevrimiçi hizmet satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri’nin SESTANBUL’UN web sitesinden yapacağı çevrimiçi başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

BİLDİRİMLER

SESTANBUL, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği E-posta Telefon, Sms, Whastapp, adresini kullanacaktır. Bu bilgilerin doğru olup/olmaması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri çevrimiçi kayıt esnasında ve/veya daha sonra SESTANBUL’A bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. SESTANBUL’A müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri SESTANBUL’A hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

SESTANBUL’UN SAĞLAYACAĞI HİZMETLER

SESTANBUL, müşterinin çevrimiçi başvuru esnasında satın almayı tercih ettiği hizmeti müşterinin kullanımına uygun olarak bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. aracılığıyla, bilgilendirmeyi, ilgili ücretlerin kredi kartından peşin ve/veya taksitle tahsilatını takiben, müşterinin hizmetlerin toplantı izleme videolarını kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

ÜCRETLER VE ÖDEME

Müşteri, SESTANBUL çevrim içi hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir. SESTANBUL’UN Kampanya ve taksit imkânı sağlama hakkını saklı tutar.

SESTANBUL, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, Telefon, Sms, Whatsapp, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. SESTANBUL her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, SESTANBUL web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin SESTANBUL servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN MÜŞTERİNİN KAYIT ESNASINDA BİLDİRDİĞİ KREDİ KARTI HESABINDAN TAHSİL EDİLMESİNE İZİN VERMİŞTİR. MÜŞTERİNİN SERVİSLERİ, HER KULLANIM DÖNEMİNİN SONUNDA OTOMATİK OLARAK YENİLENEREK (AYRICA MÜŞTERİ ONAYI ALINMADAN), İLGİLİ SERVİS ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI KENDİSİ TARAFINDAN KREDİ KARTI HESABINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

Müşteri, Satın aldığı hizmeti, Atölye çalışmaları başladıktan sonra iptal edemez etse bile ücret iadesi yapılmaz.

SESTANBUL, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirmemesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
SESTANBUL, müşterinin tercih ettiği durumlarda ya da talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirecek, ilgili ücretlerin tahsilatını müşteri kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

 

SESTANBUL’UN SINIRLI SORUMLULUĞU

SESTANBUL MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR.

BUNUNLA BERABER, SESTANBUL SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA SESTANBUL’NIN SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

SESTANBUL KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı çevrimiçi işlemler ile ilgili olarak, SESTANBUL kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki Haklarını SESTANBUL’UN onayı olmadan devredebilir. Hizmeti alan ve atölyeye başlayan müşteri başkasına hakkını devredemez. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan SESTANBUL hiçbir şekilde sorumlu değildir.

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

SESTANBUL, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir.
Bu durumda, müşterinin SESTANBUL’ ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.
Müşterinin bu sözleşmede veya SESTANBUL Atölye Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, SESTANBUL, müşteriye sağlanan hizmetleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirmemesi durumunda, SESTANBUL sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile SESTANBUL’A yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

HİZMET KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “SESTANBUL ATÖLYE Kullanım ve Müfredat Akış Şartlarını kabul etmiştir.” “SESTANBUL ATÖLYE Kullanım ve Müfredat Akış Şartlarını kabul etmiştir.” geçerli hali, SESTANBUL’UN https://www.sestanbulakademi.com/odeme/ web adresinde yayınlanmaktadır.

Yukarıda verdiğiniz iletişim bilgileri ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca her türlü ticari iletişim kapsamında, özellikle tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp,,sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla tarafımızca kullanılmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını onaylamış olursunuz.

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin çevrimiçi başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, SESTANBUL http://www.sestanbulakademi.com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta Telefon, Sms, Whastapp, bunlardan herhangi iletişim yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, SESTANBUL servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

ATÖLYE AKIŞINDA UYULMASI GEREKENLER

1) Mikrofon ve Kamera ( ses ve görüntü ) Kontrolü SESTANBUL ve Eğitmenin kontrolünde yapılacaktır .
2) Söz verilmeden Katılımcı konuşmayacak Atölyeye dahil olamayacaktır .
3) Müfredat Doğrultusunda örnekler verilecektir .
4) Din ,Dil,Irk ,Bayrak ,Cinsel ve Ahlaksal değerlerin dışına çıkılması halinde ,Bölücü ,Ayrıştırıcı ,Tahkir edici sözlerin edilmesi halinde SESTANBUL ve Eğitmen yayını kapatma hakkına sahiptir .
5) Atölye çalışmasına katılanlar giyimleri ile ahlaka ve toplumsal kurallara uyumlu olmak zorundadır .
6) Atölye çalışması sırasında , öncesinde ,sonrasında Kurumu, Katılımcıları Rahatsız edici ,tahkir edici ,Karalayıcı, maddi manevi zarar verici davranışlarda bulunan kişi / kişilerin SESTANBUL tarafından programları askıya alınacaktır .
Uzlaşıcı ve Hukuksal kararlar geçerli olacaktır .
7) Ödemeler yapıldıktan sonra Derse devam sağlanacaktır .
8) Katılımcılar dilek ,öneri ve görüşlerini -e mail yolu ile SESTANBUL SANAT AKADEMİSİ’ ne bildirecek ,14 günlük cevap verme süresinde cevaplar -e mail yolu ile katılımcıya ulaştırılacaktır .
9) Eğitmen Atölye çalışmasına katılmayacaksa (ki bu durum son dakikaya kadar beklenecektir) Atölyenin telafisi yapılacaktır .
10) Gerek halinde , Atölye çalışmasına uyum ve ihtiyaç doğrultusunda SESTANBUL SANAT AKADEMİSİ ; yeni eğitmen ile faaliyetlerine devam edecektir .
11) Altyapıda olabilecek hasar ,arıza ,sorun halinde SESTANBUL’dan kaynaklı olmasa da öncelikle katılımcılar : telefon , SMS, WhatsApp web veya e mail üzerinden bilgilendirilecek ve SESTANBUL ‘ un belirleyeceği tarihte Atölyenin telafisi yapılacaktır .
12) Atölye çalışmalarının saatlerine ve teneffüs aralarına uyulacaktır: Eğitmen ve Sestanbul gerekli gördüğü takdirde , bu unsurlarda esnemeye gidebilir .Ancak tam ve eksiksiz olarak atölye çalışma saatinin tamamlanmasına mecburidir.
13) Atölye çalışması sırasında yeme,içme faaliyetleri kısıtlanacaktır .Burada eğitimcinin talimatı geçerlidir .
14) Eğitmenle katılımcı arasında yaşanacak herhangi bir anlaşmazlık halinde Sestanbul katılımcıyı ve eğitmeni bekleme odasına alacaktır .Çözüm üretilmesi Sestanbul Sanat Akademisinin sorumluluğudur .Çıkacak sonuca ; Eğitmen ve katılımcılar uyacaktır .
15) Müfredat çeşitli nedenlerden dolayı ( uzaması ,aksaması ) zamansal bağlı kalınmaması halinde ek saat – ek ders konulabilecektir.Bu dersler ücretsiz olacaktır .
16) Çalışma sırasında ortaya çıkacak belge / döküman Text ve diğer melzeme eksiği ile birlikte o çalışma yerine müfredata uyumlu diğer bir çalışma bölümü ele alınacak ve uygulanacaktır .
17) Katılımcı ile teknik bir sorun olusması halinde katılımcıya dersin kayıtları , Sestanbul tarafından verilecektir .
18) Bitirme belgesi alan katılımcılarla Sestanbul Ses Bankası üzerinden ,ücret ödeme yöntemi ile Profesyonel çalışma başlatılacaktır .
19) Bu çalışma meslek edindirme eğitimi DEĞİLDİR.
20) Bu çalışma Sertifika programı DEĞİLDİR.